Political Test

Ten test polityczny jest zaprojektowany z myślą o porównywaniu Twojej przynależności politycznej do wyników innych uczestników. Każdy, kto ukończy ten test otrzymuje szczegółową ewaluacją i opis ich przynależności politycznej. Poniżej statystyk, można porównać, jak się wypadło na tle innych użytkowników.