Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 47974

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm