Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 16372

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm