Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 2036

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm