Test

przypisywana waga: 0/5

 
 

1

Przestępcy z zagranicy muszą być deportowani po odbyciu wyroku.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

2

Obowiązkowe referendum musi być przeprowadzane na każde wezwanie społeczeństwa.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

3

Rząd powinien mieć władzę nad mediami.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

4

Osoby homoseksualne mają takie same prawa jak osoby heteroseksualne.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

5

Zasoby naturalne należą do ogółu i nie mogą być prywatyzowane.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

6

Konstytucja musi nawiązywać do Boga.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

7

Czynna eutanazja nie może być klasyfikowana jako zbrodnia.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

8

Każdemu obywatelowi należy się godne zakwaterowanie.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

9

Edukacja to dobro wspólne, które musi być dostępne za darmo dla każdego obywatela.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

10

Każda osoba powinna mieć możliwość posiadania tak dużego obszaru ziemi, jaki jest jej potrzebny do życia.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

11

Edukacja religijna powinna być obowiązkowa we wszystkich szkołach.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

12

Zasoby muszą być zarządzane przez społeczeństwo.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

13

Wzrost gospodarczy to najważniejszy czynnik dobrobytu narodu.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

14

Równość płci to najważniejsze osiągnięcie społeczne naszych czasów.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

15

Wszystkiego rodzaju narkotyki powinny być zabronione.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

16

Nikogo nie powinno obchodzić, co dorośli ludzie robią w sypialni za obopólną zgodą.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

17

Państwo powinno się skupić na kluczowych sprawach takich jak bezpieczeństwo i sprawiedliwość.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

18

Państwo musi zapewnić swoim obywatelom, że będą mogli wieść godne życie z pracy, którą wykonują.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

19

Solidarność musi być obowiązkowa dla wszystkich obywateli.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

20

Dochód, który nie został uzyskany dzięki pracy własnych rąk, powinien być wyżej opodatkowany.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

21

Rząd powinien ingerować w rozwój rynku jak najrzadziej to możliwe.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

22

Infrastruktura działa najlepiej, jeśli odpowiedzialność za nią leży pomiędzy konkurującymi przedsiębiorstwami.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

23

Instytucje religijne nie powinny dostawać specjalnych przywilejów.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

24

Kary cielesne to ważny element rodzicielstwa.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

25

Bez związków zawodowych, żylibyśmy w katastroficznych warunkach socjalnych.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

26

Redystrybucja powinna mieć miejsce od góry do dołu.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

27

Postęp technologiczny przyniósł więcej szkody niż korzyści na świecie.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

28

Długi instytucji publicznych powinny być umarzane.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

29

Obecnie, pracownicy mają za duże poczucie wolności względem swoich pracodawców.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

30

Atomowy wyścig zbrojeń przeciwdziałał wojnie tradycyjnej.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

31

Podstawowe prawa człowieka również dotyczą małp człekokształtnych.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

32

Spożycie mięsa jest karygodne z powodów ekologicznych, moralnych i zdrowotnych.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

33

Dyktatury, które łamią prawa człowieka powinny zostać wyeliminowane za pomocą międzynarodowej interwencji zbrojnej.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

34

Powinniśmy znacząco obniżyć nasz standard życia, żeby chronić środowisko.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

35

Państwo może w razie potrzeby użyć sił zbrojnych, żeby zabezpieczyć zasoby naturalne.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

36

Nawet osoby popełniające drobne wykroczenia powinny być karane z najwyższą surowością, żeby uniknąć wybuchu przestępstw.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

37

Globalizacja jest dobra, dopóki wszystkie nacje czerpią z niej korzyści.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

38

Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

39

Ludzie mają prawo do poprawienia jakości swojego życia poprzez eksperymenty na zwierzętach.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

40

Niektóre narody są lepsze od innych ze względu na ich pulę genową.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

41

Aby zapobiegać lub rozwiązywać poważne zbrodnie, można obserwować nawet osoby nie budzące podejrzeń.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

42

Wolna przedsiębiorczość to niezbywalne prawo człowieka.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

43

Kary cielesne lub praca przymusowa to odpowiedni i słuszny środek do zniechęcania do popełniania przestępstw.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

44

Bez wiary w siłę wyższą nie da się ustalić przekonującego systemu wartości.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

45

W imię stabilności państwa, rząd musi być w stanie uciszać głosy krytyki.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

 

46

Jedyną odpowiedzialnością społeczną firmy jest generowanie zysku.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

47

Imigranci zawsze wzbogacają kraj-gospodarza.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 
 

48

A life ensuring, unconditional basic income would be economically and socially sensible.

zgadzam się w pełni
zgadzam się częściowo
obojętne
nie zgadzam się
w pełni się nie zgadzam
 

Testcompletion

Wysyłanie swoich danych osobistych jest opcjonalne. Podanie danych oznacza dokładniejszą analizę i interpretację wyników testu. Wszystkie dane są anonimowe i poufnie traktowane, wykorzystywane tylko w celach statystycznych. Wprowadź adres email jeśli chciałbyś dostać wyniki testu na maila i otrzymywać biuletyn z informacjami o stronie.

Testcompletion