Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 203477

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm