Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 230104

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm