Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 184161

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm