Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 150820

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm