Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 217452

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm