Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 51881

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm