Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 76021

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm