Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 115907

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm