Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 88116

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm