Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 212273

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm