Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 192998

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm