Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 59978

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm