Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 98315

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm