Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 94560

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm