Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 163737

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm