Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 143786

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm