Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 224692

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm