Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 69215

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm