Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 2035

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm