Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 82073

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm