Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 175695

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm